Foilseacháin Ghaeilge

Bailíonn NIPR foilseacháin Ghaeilge – leabhair, irisí, paimfléid agus tuairiscí ina measc – agus bheadh fáilte againn roimh bhronntanais d’ábhar Gaeilge a foilsíodh i dTuaisceart Éireann ó mhí Eanáir 2000 ar aghaidh.

San áireamh sa bhailiúchán, tá leabhair Ghaeilge do pháistí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge mar aon le téacsleabhair do TGM agus don A-leibhéal, litríocht Ghaeilge don léitheoir fásta agus saothair faoin teanga.

Tá ábhar inár mbailiúchán Gaeilge ó na foilsitheoirí seo a leanas:

  • An tSnáthaid Mhór

  • An tÁisaonad Lán-Ghaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire

  • Blackstaff Press

  • Clár Speisialta Tacaíochta an Aontais Eorpaigh um Shíocháin agus Athmhuintearas

  • Cló Ollscoil na Banríona

  • Cló na Seaneaglaise

  • Colourpoint Books

  • Comhairle na Gaelscolaíochta

  • An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta / Department of Culture Arts and Leisure

  • Foras na Gaeilge

  • Institiúid an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na Banríona / Institute of Irish Studies, Queen's University of Belfast

  • Marcas Mac Ruairí,

  • Pobal

  • Coláiste Ollscoile Naomh Muire / St Mary’s University College

  • Stair Uladh

  • Ulster Historical Foundation

  • Iontaobhas Ultach / Ultach Trust

 

Cuardaigh ár gcatalóg le haghaidh tuilleadh eolais.